For Business Consulting

Poskytujeme komplexní služby osobního rozvoje a řízení výkonu firem.

S čím vám můžeme pomoci

Diagnostika

Psychodianostika
360° zpětná vazba
AC/DC

Rozvojové programy a školení

Samostatná školení
Manažerské akademie
Programy pro talenty

Poradenství

Strategie
Řízení výkonu
HR

Poskytujeme komplexní služby osobního rozvoje a řízení výkonu firem.

4BC je partnerem pro firemní vzdělávání, strategické a HR poradenství a úspěšné zavádění změn do života firem.

Firemní vzdělávání jsme schopni podpořit diagnostickými nástroji a následně ve spolupráci s vámi navrhnout vhodnou formu a obsah vzdělávacího programu tak, aby změny byly v praxi viditelné.

V oblasti poradenství pomáháme se stanovením firemní a HR strategie, s jejich implementací do praxe a také poskytujeme podporu pro naplnění strategických cílů.

Diagnostika

Potřebujete obsadit klíčové pozice a nechcete udělat chybu, která by vás stála nemalé peníze a ztrátu času? 

Potřebujete zjistit rozvojový potenciál klíčových pracovníků nebo vybrat vhodné lidi do talentových programů a nechcete šlápnout vedle?

Diagnostika vám poskytne kvalitní a komplexní informace pro výběr a cílený rozvoj pracovníků.

Psychodiagnostika

Online dotazníky zjišťující osobnostní charakteristiky, modely chování a předpoklady pro výkonu určité pozice. Psychodiagnostiku lze také kombinovat s AC/DC nebo s 360° zpětnou vazbou.

Psychodiagnostika je nástroj pro výběr pracovníků do firmy, pro klíčové pozice, do talentových programů a také pro zjištění rozvojového potenciálu.

360° zpětná vazba

Hodnotící nástroj, který umožňuje získat komplexní zpětnou vazbu z různých perspektiv (sebehodnocení, nadřízený, podřízení, kolegové, zákazníci, dodavatelé apod.).

360° ZV je nástroj pro zjištění rozvojových potřeb.

Assessment centrum/Development centrum

Komplexní nástroje využívající individuálních a skupinových cvičení pro hloubkové prověření účastníků a zjištění jejich aktuální úrovně znalostí, dovedností, mapování postojů a motivace. AC/DC je možné kombinovat s psychodiagnostikou.

AC/DC jsou nástroje pro výběr zaměstnanců do firmy, pro klíčové pozice, do talentových programů a také pro zjištění rozvojového potenciálu.

Rozvojové programy a školení

Potřebujete rozvíjet pracovníky v konkrétní oblasti nebo je naopak komplexně připravit na výkon určité role? 

Chcete efektivně rozvíjet talenty, abyste využili jejich potenciál naplno?

Ve spolupráci s vámi připravíme rozvojové aktivity tak, aby odpovídaly byznys potřebám a potenciálu cílové skupiny.

Samostatná školení

Zpravidla jednodenní až dvoudenní školení zaměřená na konkrétní oblast:

  • Komunikace (např. efektivní komunikace, zpětná vazba, asertivita)
  • Manažerské dovednosti (např. situační styly vedení, motivace, řízení výkonu)
  • Osobní rozvoj (např. time a stress management, emoční inteligence)

Pro klíčové specialisty je také možné připravit cyklus několika školení, která budou na sebe logicky navazovat a poskytnou účastníkům rozvoj ve větším detailu nebo ve větší šířce.

Manažerské akademie

Ucelené rozvojové programy zaměřené na zvládání manažerské role v celkovém kontextu (od strategického řízení přes vedení lidí až po osobní rozvoj).

Manažerské akademie kombinují různé přístupy (např. sebepoznání, tréninky, workshopy, koučink, mentoring, úkoly do praxe apod.).

Tyto programy doporučujeme podpořit úvodní diagnostikou, která poskytne podrobné informace o rozvojových potřebách.

Programy pro talenty

Ucelené rozvojové programy, které jsou zaměřeny na postupný rozvoj tak, aby firmy maximálně využily potenciál talentů.

Programy pro talenty kombinují různé přístupy (např. tréninky, workshopy, koučink, mentoring, úkoly do praxe apod.).

Tyto programy doporučujeme podpořit úvodní diagnostikou, která poskytne podrobné informace o rozvojových potřebách.

Poradenství

Potřebujete definovat či aktualizovat strategii? Nebo máte strategii, ale chcete i konkrétní kroky k jejímu naplnění?

Potřebujete nastavit systém řízení výkonu tak, abyste měli jistotu, že dokážete dlouhodobě plnit cíle?

Potřebujete takové HR procesy, které vám i při nedostatku kvalifikovaných uchažečů na trhu zajistí dostatek kvalitních pracovníků i schopnost si je udržet?

Existují praxí ověřené postupy, které posunou vaši firemní kulturu tak, že to všechno budete považovat za norální.

 

Strategie

Strategie, za níž celý top management jednoznačně stojí. Strategie, která ovlivňuje vše, co se ve firmě děje. Strategie, jíž každý zaměstnanec rozumí a chce ji podporovat. Strategie jako konkurenční výhoda, kterou nikdo neokopíruje.

Můžeme s vaším top týmem spolupracovat na jejím vytvoření, zavedení do praxe, realizaci a pravidelné revizi.

Řízení výkonu

Systém řízení výkonu podporující firemní strategii. Procesy umožňující delegovat rozhodnutí i odpovědnost za výsledky. Zlepšení a inovace reagující na skutečná rizika či problémy. Motivace úspěchem.

Můžeme pro vás přizpůsobit osvědčené know-how a implementovat ho napříč firmou.

HR

Zaměstnanci, kteří se ve firmě cítí dobře, a přitom plní cíle. Srozumitelní a sebevědomí vedoucí. Férové hodnocení i odměňování. Dobrá pověst firmy. Rozvoj a vzdělávání jako podpora firemního růstu. Menší absence, vyšší retence.

Jelikož za každým výsledkem stojí lidé, je HR klíčovou součástí řízení firmy. Dokážeme s vámi vylepšit HR procesy i principy manažerské kultury, aby vaši lidé byli vašimi klíčovými spojenci.

Veřejná školení

Selfness

20. – 21.5.2024

více informací

Nově ve vedoucí roli

online (září 2023 až únor 2024)

více informací

Kontakty

Sídlo společnosti a fakturační adresa

4B Consulting s.r.o.
Minská 774/6
101 00 Praha 10

IČO: 05063108
DIČ: CZ05063108

Jednatel společnosti

Mgr. Jan Piskač
mail: info@4bc.cz
tel.: +420 737 479 003