Vyhodnocení

 

Vyhodnocení


Dle stanoveného cíle je vybrán vhodný nástroj pro vyhodnocení
efektivity projektu.
 
 
Vždy je pro nás důležitá zpětná vazba všech zúčastněných stran, a to
nejen od účastníků, ale i od zadavatele.