Realizace

 

Realizace


Žádná z forem není univerzálně použitelná, a proto je nutné znát nejen
výhody, ale také limity jejich využitelnosti.
 
 
Forma musí odpovídat připravenosti a potřebám účastníků, aby bylo
dosaženo maximální efektivity programu.