Nově ve vedoucí roli

online

2.500 Kč bez DPH/1 školení

15.000 Kč bez DPH/6 školení

Cílem školícího cyklu je poskytnout účastníkům podporu při zvládání nové role a vybavit je dostatečnými znalostmi a dovednostmi pro osvojení si práce vedoucího v její komplexitě.

Změna role ze specialisty na vedoucího může být náročná. Vedoucí je odpovědný za výsledky celého týmu, dostatečnou distribuci informací všemi směry a v některých případech musí stále částečně zastávat roli specialisty. Pro někoho může také být obtížné vést bývalé kolegy.

Cyklus školení poskytuje pevné základy pro výkon role vedoucího.

 Jednotlivé moduly využívají informací z předchozích běhů a logicky na sebe navazují.

Časový harmonogram a místo konání

Rozsah 1 školení = 1/2 den
Rozsah celého cyklu = 6 x 1/2 den

 • Start školení 9:00 hodin
 • Konec školení 12:00 hodin

Online (aplikace Teams)

Termíny školení

Jak role vedoucího zapadá do firemních souvislostí – 27.09.2023
Osobnost vedoucího – 05.10.2023
Přesvědčivá komunikace – 15.11.2023
Základy práce s podřízenými – 15.12.2023
Efektivní vedení pracovního týmu – 15.01.2024
Jak přežít v roli vedoucího aneb schopnost reagovat na změny a řešit konflikty – 15.02.2024

Cílová skupina

 • Specialisté, kteří se připravují na vedoucí roli
 • Vedoucí
 • Team leadeři
 • Manažeři

Obsahy školení

 1. modul: Jak role vedoucího zapadá do firemních souvislostí
 • Firemní struktura a hierarchie
 • Principy fungování firmy
 • Role a odpovědnost vedoucího
 • Šéf a výsledky
 • Pravidla rozhodování
 1. modul: Osobnost vedoucího
 • Šéf a podřízení: jak se vyrovnat s novou rolí a situací v týmu
 • Znaky manipulativního chování a jak se ubránit manipulaci
 • Práce s rozdílností, jak najít společnou řeč
 • Férový a důsledný šéf
 • Osm znaků špatného šéfa: na co si dávat pozor
 1. modul: Přesvědčivá komunikace
 • Kladení otázek, poslouchání, porozumění, mluvení
 • Tři součásti každého sdělení
 • Vedoucí nastavuje očekávání a cíle
 • A/W analýza k rozpoznání kompetentnosti
 • Výtka, řešení konfliktů
 1. modul: Základy práce s podřízenými
 • Životní cyklus zaměstnance
 • Nábor a adaptace
 • Zpětná vazba a pracovní hodnocení
 • Prevence a odstraňování chyb
 • Rozvoj a využití potenciálu schopných podřízených
 1. modul: Efektivní vedení pracovního týmu
 • Struktura týmu a role vedoucího
 • Životní stádia týmu a jak začít s vedením týmu po změně
 • Každý tým má svoje pravidla
 • Čtyři hlavní role šéfa a na co si dávat pozor, aby tým optimálně fungoval
 • Pravidla vedení krátkých pracovních porad a sdělování informací z vedení
 1. modul: Jak přežít v roli vedoucího aneb Schopnost reagovat na změny a řešit problémy
 • Matice důležité vs. naléhavé a jak s její pomocí ušetřit hodně času
 • Osm principů, jak bezpečně provést sebe i tým změnou
 • Nekonfliktní komunikace: jak zastavit bezohledné chování bez narušení vztahu
 • Budování osobního vlivu
 • Férová rovnováha osobního a pracovního života

  Lektor

  Iva Šubrtová

  Po 15 letech v manažerských pozicích (Teva Pharmaceuticals, Plzeňský Prazdroj, PricewaterhouseCoopers), 10 letech za katedrou a absolutoriu filozofické fakulty Univerzity Karlovy nyní pracuje jako konzultant, trenér a kouč. Na projektech, kterým se věnuje, se zabývá strategickým řízením a zvyšováním výkonnosti firem. Jeden z hlavních nástrojů, které k tomu používá, je změna přístupu manažerů k sobě samým i k lidem, které vedou. Proto často vede manažerské rozvojové programy, leadership akademie a trénink soft skills. Vedle toho facilituje strategické a řešitelské workshopy a vede individuální a skupinová koučování. Zkušenost Ivu naučila, že špičkový manažeři si vystačí se třemi jednoduchými věcmi: znát, chtít a mít rád.

  Přihlásit se

  Vyberte si části kurzu: