Firemní školení

Jak pracujeme? 

Firemní vzdělávací či rozvojový program připravíme podle potřeb klienta.

 
V praxi mohou nastat situace, kdy např. manažer požaduje vzdělávací či rozvojový program pro svůj tým a má předem jasnou představu o tom, jak by měl program vypadat.

Dodavatel připraví program podle požadavků manažera, takzvaně ho „ušije na míru“. I přesto se však může stát, že školení nedosáhne efektu, který je očekáván. Jak je to možné?
 

Často se v praxi stává, že identifikované potřeby jsou zaměřené spíše na důsledky než na příčiny.

 
Ano, pro nás jako dodavatele vzdělávacích a rozvojových programů je ideální, když klient ví přesně, co chce. Ne však v podobě konkrétního programu, ale v podobě cíle, kterého se má dosáhnout, tzn. co má program přinést a jak se pozná, že cíle bylo dosaženo.

Toto zadání nám pomůže při hledání příčin, proč se zatím požadovaného cíle nedosahuje a teprve poté, navrhneme takové řešení, které bude vhodné pro cílovou skupinu a povede ke stanovenému cíli. Pokud má klient pouze obecnou představu, kam chce např. svůj tým posouvat, s definicí konkrétního cíle mu rádi pomůžeme.

Žádná z forem (trénink, workshop, koučink atd.) není univerzální, a proto je důležité nepodcenit úvodní analýzu potřeb. Zde dvojnásob platí pravidlo „dvakrát měř, jednou řež“.
 

Nezaměřujte se na důsledky, ale na příčiny, které vám brání v dosahování vašich cílů.

 


 

Oblasti, kterým se věnujeme:

 

 

Máte zájem o nezávaznou konzultaci, kontaktujte nás na e-mailu info@4bc.cz nebo na telefonu +420 737 479 003.